bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

NABÓR - inspektor ds. ochrony danych osobowych

11.05.2018

Nabór - inspektor ds. ochrony danych osobowych
Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej
ogłasza nabór na stanowisko pracy:

nazwa stanowiska - inspektor ds. ochrony danych osobowych

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Wymagania niezbędne:
- praktyczna i teoretyczna wiedza z zakresu:
- krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych (w szczególności   dokładna znajomość RODO),
- działania i funkcjonowania systemu oświaty
- procedur administracyjnych i funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego ,
- operacji przetwarzania danych, systemów informatycznych i zabezpieczeń.

2. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy operacyjnej związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji
- specjalistyczna wiedza z zakresu prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych (studia podyplomowe, szkolenia) oraz umiejętność realizacji ustawowych zadań,
- zdolność do promowania kultury ochrony danych wewnątrz organizacji.

3. Zakres wykonywanych zadań:
- informowanie administratorów danych osobowych oraz pracowników o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych o zadaniach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tym zakresie,
- monitorowanie procesów przetwarzania danych osobowych,
- przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych,
- przeprowadzanie audytów,
- ciągłe monitorowanie operacji przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,
- dokonywanie oceny skutków (analiza ryzyka) na planowe operacje związane z przetwarzaniem danych osobowych,

4. Warunki pracy:
- wymiar etatu: 0,25 etatu
- umowa o pracę

5. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny oraz CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Zespół Szkół nr 5
ul. Jankowskiego 2
41-710 Ruda Śląska
w terminie do 18 maja 2018r.

Nabór inspektor ds.osobowych

Opublikował: Paweł Gubała
Publikacja dnia: 11.05.2018

Dokument oglądany razy: 566
« inne aktualności