bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zm

Zasady rekrutacji rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji kandydatów do Technikum nr 3  i

Branżowej Szkoły I-go stopnia nr 7

w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej - Wirek

 ul. Jankowskiego 2

tel. (32) 242 – 09 – 49

Opracowane na podstawie decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2018/2019.

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

- art. 149, art. 155, art. 165 ustawy z 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

- postępowanie uzupełniające na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjumOpublikował: Paweł Gubała
Publikacja dnia: 12.05.2018
Podpisał: Paweł Gubała
Dokument z dnia: 27.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 323