bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nałożono na instytucje publiczne obowiązek udostępniania informacji publicznej w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej.

Biuletyn składa się z portalu głównego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej (adres portalu : www.bip.gov.pl) oraz ze stron podmiotowych prowadzonych przez podmioty zobowiązane ustawowo do publikacji informacji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół  nr 5 w Rudzie Śląskiej zawiera dane dotyczące urzędu i zasad jego funkcjonowania.


Sposób korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej :

  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się menu tematyczne służące do wyboru kategorii informacji.
  • kliknięcie na wybraną kategorię powoduje wyświetlenie aktualnych informacji należących do tej kategorii,
  • opcja WYSZUKAJ umożliwia odszukanie wpisanej frazy - fragmentu wyrazu, całego wyrazu bądź części zdania - w całości publikowanej informacji,
  • po odszukaniu interesującego fragmentu wyświetlane jest zestawienie zawierające wykaz wszystkich pozycji wraz ze wskazaniem, gdzie należy szukać całości informacji.


Wszelkie wątpliwości i problemy można przesłać na adresy e-mail zamieszczone w pozycji REDAKCJA z rozróżnieniem czy dotyczą merytorycznej zawartości serwisu czy też działania strony WWW.Opublikował: Paweł Gubała
Publikacja dnia: 03.12.2014
Podpisał: Paweł Gubała
Dokument z dnia: 02.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 205