bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie BIP Zespołu Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ


Podstawa prawna Biuletynu Informacji Publicznej

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) w myśl art. 4 nakłada m.in. na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.(Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz.68 )

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.Opublikował: Paweł Gubała
Publikacja dnia: 12.12.2014
Podpisał: Paweł Gubała
Dokument z dnia: 02.12.2014
Dokument oglądany razy: 22 047