Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Nazwisko, imię Rodzaj zajęć dodatkowych (nazwa) termin
1 Androsz Beata Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych. Propagowanie aktywnego stylu życia poprzez udział w imprezach sportowo – rekreacyjnych – SKS. wtorek i czwartek 16.00-18.00
2 Bednarczyk Aneta Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. piątek               8.50 – 9.35
3 Bladowska Aneta Zajęcia dodatkowe z fizyki ( konsultacje dla uczniów zdolnych i z trudnościami). piątek               7.10–7.55
4 Borys Aneta „Chcę wiedzieć więcej.” Zajęcia poszerzające wiedzę uczniów. piątek             7.30–8.00
5 Ceglarek Czesław Zajęcia aktywizująco – wspomagające. środa 14.15–15.00 oraz wg potrzeb
6 Gubała Paweł „Metody projektowania  prostych sieci komputerowych oraz sposoby zabezpieczania i  testowania komputerów – zajęcia rozwijające i poszerzające zainteresowania z informatyki”. poniedziałek lub piątek              7.10–8.00 (wg potrzeb)
7 Hasiak Krzysztof
8 Hulboj Edyta Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się. czwartek 8.00-8.30
9

 

 

Jadwiszczok Bożena

 

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

 

 

Przygotowanie do egzaminu maturalnego.

 

Pomoc w nauce dla uczniów klas drugich i trzecich technikum.

kl.3aG czwartek 13.20 – 14.10

kl.3bG poniedziałek 13.20 – 14.10

kl.4aT czwartek 7.10 – 8.45 ( co 2tyg. )

 

kl.3aT poniedziałek 7.10 – 8.45

kl.2aT poniedziałek 14.10 – 15.00

 

10 Janicka Elżbieta Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego.

środa 15.00 – 15.45

czwartek        14.15–15.00

11  

Kabus Sabina

 

 

 

„Kalendarium matematyczne dla gimnazjalisty”- przygotowania do egzaminu gimnazjalnego.

„Kalendarium matematyczne dla maturzysty” – przygotowania do egzaminu maturalnego.

„Z matematyka za Pan Brat” – dla uczniów gimnazjum i technikum.

kl.3bG wtorek 8.00

kl.4aT czwartek 7.10 – 8.45

kl.1aT i kl.2bT wtorek 7.10

kl.3aT i kl.3bT piątek 13.20

12 Kanafa – Suchan Marta  

„Nowoczesne Systemy Operacyjne”.

wtorek          15.05-15.30 (+lekcje on line –                e-learning)
13 Konopka Mariusz  

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla maturzystów (kl. 4bT) oraz dla uczniów gimnazjum (kl. 2aG, 2bG, 3aG).

kl.4bT środa             7.10-7.55

kl.3aG poniedziałek 14.15-15.00

kl.2aG, kl.2bG czwartek 15.05-15.50

14 Kowalczyk Artur Zajęcia wokalne. Wtorek
15 Kowalczyk Celina Zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu.

poniedziałek lub środa 14.10 (wg potrzeb)
16 Kubaszewska Mariola Zajęcia uzupełniające wiadomości i rozwijające zainteresowania z przedmiotów zawodowych spedycyjnych. Konsultacje
17 Kubiczek Adam Zajęcia dodatkowe z biologii przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. wtorek          14.15-15.00
18 Kubiczek Stella Zajęcia rekreacyjno – sportowe. środa 15.50-16.35
19 Lisiak Danuta Nowatorskie formy propagowania czytelnictwa. środa7.30-8.30
20 Majdak Anna „Do matury krok po kroku” – dla uczniów kl. 4bT .

Konsultacje z języka polskiego.

 

„Pióro w ręce…” – jak przelać myśli na papier.

 piątek 12.35-13.20

wtorek 7.10-7.55 lub środa 14.10-15.00 (co 2 tyg. na zmianę)

piątki po wcześniejszym ustaleniu z uczniami

21 Marklowka-Pakosz Joanna „Język niemiecki w praktyce” – konwersacje językowe.
22 Martela Małgorzata Kółko artystyczne środa 15.50-16.35
23 Muskietorz Beata „Z historią za Pan Brat” – zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów .

 

czwartek 8.00-8.50 lub 13.20-14.10 (co 2 tyg.)
24 Pakosz Ewa Zajęcia dodatkowe z języka polskiego .

Konsultacje dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce.

czwartek 15.00-15.45 (co 2tyg.)

wtorek 14.15-15.00 (co 2 tyg.)

25 Pietrzak Ewa Przygotowanie do sakramentu bierzmowania (klasy trzecie gimnazjum) drugi piątek miesiąca
26 Polakiewicz Krzysztof „Mój zawód – moja pasja” czwartek       14.15-15.00
27 Polczyk Edward  

Zajęcia sportowo – rekreacyjne rozwijające zainteresowania uczniów – SKS.

 

wtorek           14.15-15.15

czwartek       14.15-16.00

28 Pownug Łukasz Konsultacje, poprawy, zajęcia dla zainteresowanych technologią z dziedziny informatyki. poniedziałek 15.55-16.40

 

29 Stawska Izabela Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. czwartek       15.05-15.50
30 Stuła Aleksandra Zajęcia z doradztwa zawodowego. poniedziałek  14.30 – 15.00
31 Trybek Sławomir  Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu zawodowego M39 oraz wspomagające uczniów w kierunku rozwoju swoich zainteresowań górniczych oraz pomoc uczniom mających problemy ze zrozumieniem zagadnień górniczych.  

wtorek          14.10-14.55

32 Tułaj Krzysztof
33 Weissmann Robert Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z języka angielskiego. czwartek         9.45-10.15
34 Wodarski Łukasz Zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce. Zajęcia przygotowujące do egzaminów. wtorek          14.10-15.00 lub piątek
35 Żoliński Tadeusz Zajęcia rozwijające zainteresowania problematyką transportową. środa             14.10-14.55
36 Isakiewicz Teresa Zajęcia rozwijające zainteresowania ekonomiczne. piątek 12.35-13.20
37 Witkowska Anna  

Pokonać bariery i zrozumieć matematykę.

kl.2aT środa 15.05-15.50

kl.1bT poniedziałek 13.25-14.10