Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019

KALENDARZ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

03.09.2018 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
14.10.2018 r. ( niedziela) Dzień Edukacji Narodowej
01.11.2018 r. (czwartek) Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć
02.11.2018 r. (piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11.11.2018 r. ( niedziela) Święto Niepodległości
07.12.2018 r. (piątek) Propozycje ocen śródrocznych w klasach IV
13.12.2018 r. (czwartek) Wystawienie ocen śródrocznych w klasach IV
19.12.2018 r. ( środa) Zakończenie I semestru dla klas IV – klasyfikacja śródroczna
20.12.2018 r. ( czwartek) Początek II semestru klasy IV technikum
21.12.2018 r.( piątek) Dzień wolny od zajęć – wigilie klasowe
23-31.12.2018 r. Zimowa przerwa świąteczna
01.01.2019 r. ( wtorek) Nowy Rok
04.01.2019 r. (piątek) Propozycje ocen śródrocznych w klasach I-III
06.01.2019 r. ( niedziela) Trzech Króli
10.01.2019 r. (czwartek) Wystawienie ocen śródrocznych w klasach I – III
16.01.2019 r. ( środa) Klasyfikacja śródroczna – zakończenie I semestru
21.01.2019 r. Początek II semestru klasy I – III
11-24.02.2019 r. Ferie zimowe
25 .02 – 22.03.2019 r. Praktyka miesięczna klas 3 technikum
20.03.2019 r. Propozycje ocen końcowych dla maturzystów
10-12.04.2019 r. Egzaminy gimnazjalne
11.04.2019 r. Wystawienie ocen końcowych dla maturzystów
Termin zostanie ustalony z parafią Rekolekcje wielkopostne
17.04.2019 r. Konferencja klasyfikacyjna – klas IV
18-23.04.2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna
26.04.2019 r. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
01.05.2019 r. Święto pracy
02.05.2019 r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć
03.05.2019 r. Święto Konstytucji 3 Maja
6-8.05.2019 r. Egzaminy maturalne – dni wolne od zajęć
15.05.2019 r. Propozycje ocen końcowych
11.06.2019 r. Wystawienie ocen rocznych
17.06. 2019 r. ( poniedziałek) Konferencja klasyfikacyjna
17.06 – 04.07.2019 r. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

 

Terminarz zebrań rodziców i konsultacji z nauczycielami na rok szkolny 2018/2019: (godz. 17.00)

12 września 2018 r. zebrania rodziców

14 listopada 2018 r.  zebrania i konsultacje

19 grudnia 2018 r. zebrania  klas IV

16 stycznia 2019 r. zebrania klas I – III

20 marca 2019 r. zebrania i konsultacje

15 maja 2019 r.  zebrania i konsultacje