TECHNIK SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej  to zawód nowy – specjalista w tym zawodzie będzie przygotowany do podjęcia pracy  u operatorów telewizji cyfrowych i dostawców Internetu itp.

Szkoła nawiązała współpracę  z jednymi   z najprężniej rozwijających się operatorów telekomunikacji na Górnym Śląsku – tj. z firmami Sileman i Elsat. Spółki działalność skupiają wokół usług dostępu do Internetu i telefonii stacjonarnej oraz telewizji cyfrowej.

W ramach kształcenia zawodowego  w nowym kierunku będą organizowane wykłady branżowe dla przyszłych techników szerokopasmowej komunikacji elektronicznej. Młodzież będzie mogła uczestniczyć w wycieczkach dydaktycznych, warsztatach i konferencjach tematycznych.

Możliwość zatrudnienia absolwentów:

Kierunek ten jest odpowiedzią na postulaty firm telekomunikacyjnych,  w których tacy fachowcy są bardzo potrzebni. Założeniem edukacji w ramach tego kierunku jest przygotowanie uczniów do przyszłego podjęcia pracy  u operatorów telewizji cyfrowych i dostawców Internetu itp.

Absolwent może być zatrudniony:

  • w firmach obsługujących światłowodowe sieci dostępowe,
  • w firmach dostarczających infrastrukturę światłowodową
  • u telekomunikacyjnych operatorów kablowych
  • w telewizjach kablowych
  • w firmach zajmujących się produkcją sprzętu wykorzystywanego w sieciach szerokopasmowych

Uczeń po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

  • EE.19 Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych  telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej – egzamin pod koniec klasy trzeciej.
  • EE.20. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych – egzamin po pierwszym semestrze klasy czwarte

i ukończeniu szkoły średniej otrzymuje dyplom

technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.

Więcej o nowym zawodzie można przeczytać i zobaczyć poniżej

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

O nowym kierunku w mediach

O nas w mediach