TECHNIK INFORMATYK

Informatyka to bardzo nowoczesna i prężnie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez przemysł kończąc na rozrywce.

Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w trzech obszarach branży informatycznej:

 • montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (EE.08)

 • projektowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (EE.09)

 

 

Aby zobaczyć dokładne opisy egzaminów zawodowych przejdź tutaj Informatyk

Zdobyta wiedza umożliwia:

 • montować, modernizować i rekonfigurować komputery osobiste,
 • instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje,
 • konfigurować i wykonywać konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 • lokalizować oraz usuwać uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego oraz usterki systemu operacyjnego i aplikacji,
 • odzyskiwać z komputera osobistego dane użytkownika,
 • wykonywać projekt lokalnej sieci komputerowej,
 • dobierać elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe,
 • montować okablowanie sieciowe,
 • konfigurować rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall),
 • monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych,
 • zarządzać kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera,
 • lokalizować i usuwać przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych,
 • projektować strukturę witryny internetowej,
 • tworzyć strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników,
 • wykonywać projekt graficzny witryny internetowej,
 • tworzyć i administrować bazami danych,
 • zarządzać bazą danych i jej bezpieczeństwem,
 • stosować instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania,
 • wykorzystywać języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera.

Technik informatyk może podejmować pracę jako:

 • administratorzy operacyjnych systemów sieciowych i sieci komputerowych,
 • programiści zaawansowanych języków programowania,
  • administratorzy baz danych,
  • graficy oraz specjaliści urządzeń multimedialnych,
  • serwisanci sprzętu komputerowego,
  • pracownicy biurowi w placówkach badawczo-rozwojowych.