TECHNIK ELEKTRYK

Zagadnienia z elektryki to dziedzina nauki, która ta ciągle się rozwija, coraz częściej łączy ze sobą energetykę, elektronikę, informatykę, dlatego uczniowie wykształceni w kierunku technik elektryk będą  poszukiwanymi na rynku pracy. Technik elektryk poznaje podstawowe zagadnienia dotyczące prądu elektrycznego, uczy się:

 • projektować instalacje elektryczne,
 • dobierać układy zabezpieczeń,
 • układy sterowania silnikami elektrycznymi
 • stosowanymi w domu, w przemyśle, w kopalniach.

W ramach specjalizacji uczniowie uczą się programować sterowniki PLC, czyli elektroniczne układy pozwalające na automatyzację procesów produkcyjnych.

 

Kwalifikacje do zdobycia przez ucznia na kierunku Technik Elektryk:

 

 •  EE.05  Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 
 •  EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

   

   

  Zdobyta wiedza na kierunku technik elektryk umożliwia:

 • zaprojektować proste układy elektryczne
 • wykonać instalacje elektryczne
 • zainstalować i obsłużyć maszyny i urządzenia elektryczne
 • dokonywać napraw urządzeń zasilanych prądem
 • odczytać schematy ideowe, montażowe, rysunki techniczne elementów konstrukcyjnych, turbin i generatorów
 • wykonać połączenia elementów mechanicznych, elektrycznych oraz układów sterujących
 • obsłużyć aparaturę pomiarową
 • oceniać i klasyfikować prace montażowe, konserwacyjne i naprawcze
 • zastosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć
 • posługiwać się nowoczesnym komputerowym oprogramowaniem niezbędnym do wykonywania pracy
 • wykorzystywać literaturę techniczną i multimedialną, ze szczególnym uwzględnieniem norm, katalogów, poradników oraz przepisów  budowy (PBUE) i eksploatacji (PEUE)
 • zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi i eksploatacji
 • prowadzić racjonalną gospodarkę energetyczną
 • udzielać pierwszej pomocy w razie wystąpienie wypadku przy pracy
 • posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznym.

Technicy elektrycy mogą podejmować prace:

 • w przemyśle (oświetlenie, silniki, instalacje, itp.),
 • w usługach (warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych),
 • w serwisach (np. na stanowiskach: konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji, przy obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych, elektryk dyżurny,  kierownik ds. gospodarki elektroenergetycznej.)