TECHNIK SPEDYTOR

Spedytor jest organizatorem transportu zarówno w kraju jak za granicą. Spedytor to wykwalifikowany specjalista, który zajmuje się organizacją transportu towarów i usług z miejsca na miejsce tak, by przechodził on sprawnie, szybko i jak najtaniej dla osoby zlecającej transport. Spedytor może zatrudnić się w firmie spedycyjnej lub jakiejkolwiek innej firmie, która obraca towarem, który musi przemierzać spore odległości. To nowoczesny zawód skierowany zarówno do kobiet jak i mężczyzn. Spedytor organizuje i planuje transport, jest jego kreatorem i architektem. Technik spedytor w służbach mundurowych będzie specjalistą z  zakresu organizacji transportu przygotowanym do pracy w służbach mundurowych. Wszystkie służby mundurowe  ( w tym wojsko, policja, straż) potrzebują dobrze zorganizowanego transportu.

 

 

PODSTAWOWE CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:

 • Planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków
 • Prowadzenia dokumentacji związanych z realizacją zadań transportowych
 • Prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientem i kontrahentami
 • Monitorowania przebiegu procesu transportowego

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

W zawodzie technik spedytor wyodrębniono jedną kwalifikacje zawodową:

AU.31 – Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 

Zajęcia teoretyczne w ramach tej kwalifikacji obejmują przed wszystkim podstawy transportu i spedycji oraz podstawy prawa transportowego.

Zajęcia w kształceniu praktycznym to organizacja transportu i spedycji.

Oprócz tego zajęcia teoretyczne obejmują również:

 • Podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego
 • Język obcy w działalności spedycyjnej

Natomiast zajęcia w kształceniu praktycznym skupiają się na:

 • Obsłudze i działalności spedycyjnej
 • Statystyce
 • Technice biurowej

PRAKTYKI ZAWODOWE:

Uczniowie uczestniczą w klasie III w 4-tygodniowych praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych.

Ponadto uczniowie kształcący się w zawodzie technik spedytor uczestniczą w wycieczkach programowych do zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych na terenie miasta, wycieczkach do baz transportowych wyposażonych w urządzenia do załadunku i wyładunku i wielu innych miejsc związanych z branżą spedycyjną jak terminale i porty lotnicze, kolejowe itp.

PRACA ZAWODOWA:

Przygotowanie zawodowe pozwala uczniom na:

– Kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych z kierunkiem transport i spedycja lub na uczelniach ekonomicznych

– Podjęcie pracy zawodowej w:

 • Przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych
 • Agencjach obsługi portów morskich i lotniczych
 • Przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary
 • Hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe

 Technik spedytor to bardzo przyszłościowy zawód !!!