Dokumenty

statut 1 lutego 2017r.

Dokumenty: Program wychowawczy, Program profilaktyki, System nagród i kar oraz Procedury postępowania i metody współpracy z policją dostępne są u pedagoga szkolnego, Dyrektora i w bibliotece szkolnej.