Dokumenty

Statut Zespołu Szkół nr 5

Statut Technikum nr 3

Statut Szkoły Branżowej I Stopnia nr 7

Dokumenty: Program wychowawczy, Program profilaktyki, System nagród i kar oraz Procedury postępowania i metody współpracy z policją dostępne są u pedagoga szkolnego, Dyrektora i w bibliotece szkolnej.