Przyjazna szkoła

1_dla_mojej_szkoly

Nasza szkoła w roku 2014 brała udział w projekcie Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna szkoła”.

W ramach projektu, stanowiącego realizację pomocy Stowarzyszenia w akcji „1% dla mojej szkoły” ze środków Stowarzyszenia sfinansowano zakup projektora multimedialnego BenQ w kwocie 974,60 zł.

Dzięki wykorzystaniu zakupionego sprzętu audiowizualnego przez nauczycieli na lekcjach zajęcia w kolejnej sali lekcyjnej stały się bardziej atrakcyjne i interesujące dla młodzieży.