PWP

„PWP.  W edukacji Twój sukces”.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej w marcu 2015 r. zakończyli udział w projekcie „PWP W edukacji Twój sukces”. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji uczniów Technikum nr 3 w Rudzie Śląskie. Dzięki udziałowi szkoły w projekcie:

– udzielono kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego,

– odbyły się zajęcia wyrównawcze z matematyki,

– zajęcia pozaszkolne m.in. z matematyki, projektowania stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych,

– uczniowie odbyli kursy certyfikowane m.in.  AUTOCAD, prawo jazdy kat. B, obsługa kasy fiskalnej, kurs kelnerski, kurs baristy.

– odbyły się wizyty studyjne u pracodawców.

Każdy uczeń mógł wybrać formę zajęć i udział w kursach. Wszystkie zajęcia były organizowane bezpłatnie.

Zwieńczeniem realizacji projektu był wyjazd uczestników projektu w styczniu 2015r. do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie.

Realizacja projektu pozwoliła na podniesienie kompetencji zawodowych naszych uczniów i zwiększenie ich szans na rynku pracy, zarówno polskim jak i europejskim.