Rada Rodziców

Wpłat na Fundusz Rady Rodziców Zespołu Szkól nr 5 w Rudzie Śląskiej można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe nr 62 1050 1214 1000 0023 6422 9753