ZASTĘPSTWA

Bieżące informacje o zastępstwach dostępne są w elektronicznym dzienniku lekcyjnym.