Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy :

1) Egzamin zawodowy – dla zdających egzamin – z kwalifikacji

http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-zawodowy/nowy-kwalifikacje

2) Wnioski i druki

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/wnioski-i-druki

3) Terminy egzaminów w 2019r.

Terminy egzaminów zawodowych

Sesja 1. 2019 Zima (styczeń – luty 2019)
Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2019  do 9 września 2018 r.
Część pisemna Część praktyczna
Model „d” Model „w”, „wk” i „dk”
10 stycznia 2019 r. 9 stycznia 2019 r. od 11 stycznia do 16 lutego 2019 r.
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019 22 marca 2019 r.
Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019 22 marca 2019 r.
Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2019 22 marca 2019 r.
Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 26 kwietnia 2019 r.

24 maja 2019 r.

 

Sesja 2. 2019 Lato (czerwiec – lipiec 2019)
 

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2019

do 18 lutego 2019 r.
do 29 marca 2019 r. (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających (uczniów, osoby, które ukończyły kkz oraz absolwentów), którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń -luty 2019
Część pisemna Część praktyczna
Model „d” Model „w”, „wk” i „dk”
18 czerwca 2019 r. 17 czerwca 2019 r. od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r.
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2019 30 sierpnia 2019 r.
Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2019 30 sierpnia 2019 r.
Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2019 30 sierpnia 2019 r.