Egzamin maturalny

Terminy matura 2019

język polski – pp – 6 maja 2019r. godz. 9.00

matematyka – pp – 7 maja 2019r. godz. 9.00

język angielski – pp – 8 maja 2019r. godz. 9.00

matematyka –  pr – 9 maja 2019r.  godz. 9.00

biologia – pr – 10 maja 2019r.  godz. 9.00

geografia – pr – 15 maja 2019r. godz. 9.00

pozostałe przedmioty – szczegółowy terminarz  na stronie

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/terminymatura

Komunikat o przyborach 

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/komunikatymatura