DYREKCJA SZKOŁY

DYREKCJA SZKOŁY

Dyrektor Szkoły – mgr Anna Witkowska

 

Wicedyrektor Szkoły  – mgr Teresa Isakiewicz

 

Kierownik szkolenia praktycznego – mgr inż Paweł Gubała