ERASMUS PLUS

erasmus

O PROJEKCIE„Spedytor i elektryk w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej specjalistami na miarę współczesnej Europy”

Miesięczny pobyt na praktykach zagranicznych będzie obejmował w szczególności:
– praktyki zawodowe
– wizyty zawodowe (lotnisko, fabryka BMW, hurtownia)
– kurs z zakładania własnej działalności dla spedytorów
– program kulturalny: zwiedzanie Lipska, zwiedzanie Drezna (wycieczki jednodniowe), wycieczka weekendowa do Berlina z jednym noclegiem, Drezno i Berlin: przejazd pociągiem, przewodnik polskojęzyczny.

Od września 2015 r. ruszy rekrutacja, obejmować będzie w szczególności :
– Test kompetencji przedsiębiorczych
– Wewnętrzny egzamin z języka niemieckiego i języka angielskiego
– Ocenę z zachowania
– Rozmowę kwalifikacyjną
– Akceptację wniosku przez Zespół Rekrutacyjny
• formularz aplikacyjny
• ankietę dla uczniów biorących udział w rekrutacji do projektu
• zgodę rodziców.
( dokumenty będą o pobrania ze strony internetowej szkoły )
Zaplanowano trzy wyjazdy na praktyki w następujących terminach :

08.11. 2015 – 05.12.2015 – 14 uczestników
28.02.2016 – 26.03.2016 – 14 uczestników
13.11.2015 – 10.12.2016 – 14 uczestników

Uczniowie przed wyjazdem zostaną objęci przygotowaniem z zakresu j. niemieckiego, kulturowego, pedagogicznego i technicznego. Wymienione zajęcia prowadzone będą przez kadrę pedagogiczną naszej szkoły.

Wszystkie materiały pomocnicze i cały pobyt w 100% jest sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Po zakończeniu praktyk uczniowie otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie staży zagranicznych.

Szczegóły organizacyjne będą na bieżąco przekazywane Rodzicom i uczniom za pośrednictwem strony internetowej szkoły i na spotkaniach informacyjnych we wrześniu br.