DORADZTWO ZAWODOWE

DORADZTWO ZAWODOWE

Drogi Rodzicu ! Drogi Uczniu !

Dzisiejszy rynek pracy, ze względu na swoją mobilność i wzrastający brak pewności stałego zatrudnienia – stwarza nowe wyzwania nie tylko dla rodziców uczniów i ich najbliższego otoczenia, ale także dla szkoły, która powinna wspierać uczniów i ich rodziny w rozwoju świadomości zawodowej uczniów oraz planowaniu ścieżki kariery. Istotną rolę w orientacji zawodowej pełnią pracownicy szkoły; nauczyciele – wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog, doradca zawodowy, którzy mają możliwości ukierunkowania ucznia i pomocy w podjęciu świadomej decyzji. Co więcej, absolwenci powinni być elastyczni, jeżeli chodzi o odnalezienie się na rynku pracy, posiadać tzw. umiejętności miękkie i dobrze radzić sobie ze stresem, by móc stanąć na wygranej pozycji w ubieganiu się o dane stanowisko pracy. Dlatego tak ważna jest umiejętność właściwej autoprezentacji – szczegóły w prezentacji multimedialnej.

Ponadto nie ma doradztwa zawodowego bez podmiotowego podejścia i akcentowania indywidualnych potrzeb ucznia, toteż psychologiczne aspekty doradztwa zawodowego będą skupiać się na określaniu indywidualnych predyspozycji uczniów, budowaniu ich pozytywnego wizerunku oraz motywowaniu do nabierania nawyku aktywności na dynamicznym rynku pracy. Na dobry początek zachęcam do wykonania testu zainteresowań zawodowych.

Aleksandra Stuła – psycholog szkolny

autoprezentacja – doradztwo zawodowe

test zainteresowań zawodowych

metody poszukiwania pracy

przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

wzór CV

wzór – list motywacyjny
Autoprezentacja – Rozmowa Kwalifikacyjna

 

 

Przydatne linki:

www.ohpdlaszkoly.pl,

www.psz.praca.gov.pl

www.doradztwo.koweziu.edu.pl