SENTENCJE O KSIĄŻKACH

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”
Umberto Eco

„Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni”
chińskie przysłowie

„Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów”
Kartezjusz

„Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera”
Monteskiusz

„Żadne dzieło człowieka nie przeżyje książki”
autor nieznany

„Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji”
Billie Joe

„Literatura rozwija się najlepiej wówczas, gdy jest w połowie rzemiosłem, a w połowie sztuką”
William R.Inge

„Literaturze nie są potrzebni wielcy pisarze, ale
wielkie dzieła”
Aleksander Kumor

„Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać”
Alojzy Żółkiewski

„Z gustami literackimi jest po trosze jak z miłością: zdumiewa nas, co też to inni wybierają”
Andre Maurois

„Pisząc nie trzeba tak wyczerpywać przedmiotu, aby nic nie pozostało dla czytelnika. Nie chodzi wszako o to, aby ludzie czytali, ale aby myśleli”
Monteskiusz

„Twoja książka jest dobra i oryginalna z tym, że te części, które są dobre, nie są oryginalne, a te, które są oryginalne,
nie są dobre”
Samuel Solomon

„Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc
i pocieszenie w przeciwnościach.”