Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów 2018.11.08_list_MEN_GIS_rodzice