Kolejne praktyki zagraniczne rozpoczęte

W niedzielę 28 października br. 20 uczniów Zespołu Szkół nr 5  wraz z dwoma opiekunami  wyjechało na praktykę zagraniczną do Bolonii. Uczniowie kształcący się                   w zawodach: technik spedytor, technik elektryk i technik informatyk odbyli w ostatnich miesiącach cykl zajęć intensywnego przygotowania zawodowego, językowo-kulturowego              i pedagogicznego, a teraz  będą  przez najbliższe 4 tygodnie zdobywać  doświadczenie zawodowe w  swoich branżach we włoskich firmach. Poza praktykami               w programie wyjazdu zaplanowane zostały wycieczki turystyczne,  bowiem  uczniowie będą zwiedzać  Bolonię, Florencję i Wenecję oraz inne atrakcje północnej Italii.  Ponadto uczestniczyć będą w licznych koncertach, wystawach i innych wydarzeniach kulturalnych, których we Włoszech nie brakuje. Miesięczny wyjazd jest dla młodzieży wspaniałym doświadczeniem i przede wszystkim integracją                                        w międzynarodowym środowisku rówieśniczym. Uczniowie będą  uczyli się samodzielności również kulinarnej. Więc przed nimi ciekawy czas nauki, pracy, nowych smaków                         i przygody.

Jest to już siódmy wyjazd naszych uczniów na zagraniczną praktykę. W całości został zorganizowany ze środków pochodzących z  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego .