EGZAMIN ZAWODOWY – HARMONOGRAM SESJA LETNIA – CZERWIEC 2018r

Wszystkie egzaminy z części pisemnej odbywają się w szkole

Zespół Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej ul. Jankowskiego 2

CZĘŚĆ PISEMNA – 19.06.2018r

Godzina 10.00

Kwalifikacje:  M.11,  E.07,  M.20,  A.28,  E.07,  E.12

Godzina 12.00

Kwalifikacje: E.08, M.39 i E. 13

Godzina 14.00

Kwalifikacja: E.24

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 25.06.2018r

Kwalifikacja: E.07 – CKPiDZ Warsztat nr 3 ul. Tunkla 147 – godzina 9.00

Kwalifikacja: M.11 – CKPiDZ Sztolnia KWK „Halemba” – godzina 16.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 26.06.2018r

Kwalifikacja A.28 i E.24  – Zespół Szkół nr 5 w Rudzie Ślaskiej ul. Jankowskiego 2g. 9.00

Kwalifikacja A.29 i M.39 – Zespół Szkół nr 5 w Rudzie Ślaskiej ul. Jankowskiego 2 – g. 13.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 27.06.2018r

Kwalifikacja E.08 – CKPiDZ Warsztat nr 3 ul. Tunkla 147 – godzina 9.00 i 15.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 28.06.2018r

Kwalifikacja E.13 – Zespół Szkół nr 5 w Rudzie Ślaskiej ul. Jankowskiego 2 – g 8.00 , 12.00 i 16.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 29.06.2018r

Kwalifikacja: M.20 – CKPiDZ Warsztat nr 1 ul. Hallera 6 – godzina 8.00

Kwalifikacja: E.07 – CKPiDZ Warsztat nr 3 ul. Tunkla 147 – godzina 15.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 02.07.2018r

Kwalifikacja E.12 – Zespół Szkół nr 5 w Rudzie Ślaskiej ul. Jankowskiego 2 – g 8.00 , 12.00 i 16.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 03.07.2018r

Kwalifikacja E.12 – Zespół Szkół nr 5 w Rudzie Ślaskiej ul. Jankowskiego 2 – g 8.00 , 12.00 i 16.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 04.07.2018r

Kwalifikacja E.12 – Zespół Szkół nr 5 w Rudzie Ślaskiej ul. Jankowskiego 2 – g 8.00