HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH – STYCZEŃ 2018r

10 stycznia 2018r (Środa) – godz. 9.00  – CZ. PRAKTYCZNA

Kwalifikacja A.28Organizacja i nadzorowanie transportu

Kwalifikacja E.24Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

 10 stycznia 2018r (Środa) – godz. 13.00 CZ. PRAKTYCZNA

Kwalifikacja A.29Obsługa klientów i kontrahentów

Kwalifikacja M.39Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

 

29 stycznia 2018r  ( Poniedziałek) – godz. 8.00 CZ. PRAKTYCZNA

Kwalifikacja E.12 –  Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

 

14 lutego 2018r (Środa) – godz.  9.00 CZ. PRAKTYCZNA

Kwalifikacja E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

  

11 stycznia 2018r  (Czwartek) – godz. 10.00 CZ. PISEMNA

Kwalifikacja E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja E.12 –  Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Kwalifikacja M.11 Eksploatacja złóż podziemnych

 

11 stycznia 2018r (Czwartek) – godz. 12.00 CZ. PISEMNA

Kwalifikacja A.29Obsługa klientów i kontrahentów

Kwalifikacja E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Kwalifikacja M.39Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

 

11 stycznia 2018r (Czwartek) – godz. 14.00 CZ. PISEMNA

Kwalifikacja E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych