KOLEJNE PRAKTYKI ZAGRANICZNE Z PROGRAMU ERASMUS+ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Zespół Szkół nr 5 jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w naszym mieście uzyskała zatwierdzenie do realizacji kolejnego programu zagranicznych praktyk zawodowych.

Tytuł projektu to „Mechanik i ślusarz alternatywą dla zagrożonego bezrobociem zawodu górnika w Rudzie Śląskiej”. Będzie on realizowany od 1 czerwca 2016r. Skierowany jest do uczniów klas górniczych, którzy będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe w branży mechanicznej i ślusarskiej w firmach niemieckich.

Na organizację całego projektu szkołą otrzymała dofinansowanie w wysokości 64 144 euro. Sukces tym bardziej cieszy, że konkurencja w tegorocznym konkursie była bardzo duża.

Wkrótce rusza w szkole kampania promująca projekt, zespół projektowy już pracuje nad regulaminem rekrutacji. Zapraszamy uczniów i ich rodziców do zapoznania się z ideą projektu. Cieszymy się – Kolejny ERASMUS+ w Zespole Szkół nr 5

Zespół Szkół nr 5 jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w naszym mieście uzyskała zatwierdzenie do realizacji kolejnego programu zagranicznych praktyk zawodowych.

Tytuł projektu to „Mechanik i ślusarz alternatywą dla zagrożonego bezrobociem zawodu górnika w Rudzie Śląskiej”. Będzie on realizowany od 1 czerwca 2016r. Skierowany jest do uczniów klas górniczych, którzy będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe w branży mechanicznej i ślusarskiej w firmach niemieckich.

Na organizację całego projektu szkołą otrzymała dofinansowanie w wysokości 64 144 euro. Sukces tym bardziej cieszy, że konkurencja w tegorocznym konkursie była bardzo duża.

Wkrótce rusza w szkole kampania promująca projekt, zespół projektowy już pracuje nad regulaminem rekrutacji. Zapraszamy uczniów i ich rodziców do zapoznania się z ideą projektu.