TECHNIK INFORMATYK – KLASA MUNDUROWA

DLA KOGO KIERUJEMY PROPOZYCJĘ

Ten profil proponujemy absolwentom gimnazjum, zarówno dziewczętom jak i chłopcom, którzy:
marzą o podjęciu studiów, bądź służby w wojsku, policji, straży pożarnej, straży granicznej,
chcą spędzić 4 lata technikum maksymalnie aktywnie, wylewając „siódme poty” na poligonach, ucząc się technik samoobrony, wspinaczki skałkowej, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych.
pragną uzyskać świadectwo dojrzałości będące przepustką na każdy kierunek studiów.

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁO SZKOLENIE?

Szkolenie z zakresu służb mundurowych będą prowadzili oficerowie jednostek specjalnych wojska, policji, straży pożarnej, według autorskiego programu  realizowanego  z powodzeniem w szkołach na terenie całego kraju.
Efektem szkolenia będzie profesjonalne przygotowanie do zawodowej służby wojskowej, pracy w policji, straży  pożarnej, straży granicznej lub zarządzaniu kryzysowym.
Program nauczania jest skonstruowany tak, aby przygotował Was do zdawania egzaminów na wyższe uczelnie  wojskowe, policyjne, pożarnicze.
Szkolenie będzie realizowane w trakcie zajęć szkolnych, wycieczek przedmiotowych, poligonów.

 HARMONOGRAM POLIGONÓW I WYCIECZEK :

Klasa I: tematyka wojskowa
– obóz jesienny 5-7 dni,
– obóz letni 7 dni,
– wycieczki przedmiotowe – dwie w roku.

Klasa II: tematyka – zarządzanie kryzysowe, policja, straż pożarna
– obóz jesienny 5-7 dni,
– obóz letni 7 dni,
– wycieczki przedmiotowe – dwie w roku.

Klasa III: tematyka – policja, straż graniczna, służby mundurowe
– obóz letni 7 dni,
– wycieczka przedmiotowa.

Klasa IV: tematyka – podsumowanie, zdobywanie certyfikatów szkoleniowych
– obóz jesienny 7 dni,
– wycieczka przedmiotowa.

PLANOWANE WYCIECZKI :
– do jednostek wojskowych:
Jednostka Komandosów w Lublińcu,
Jednostka Wojskowa Agat w Gliwicach,
XVI  batalionu powietrzno – desantowego w Krakowie,
XVIII  batalionu desantowo – szturmowego w Bielsku Białej,
VI  batalionu desantowo – szturmowego w Gliwicach,
I  śląskiej brygady rakietowej w Bytomiu.

– jednostki Policji Państwowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służb mundurowych
– na strzelnicę bojową do Chorzowa i Siemianowic.

SZKOLENIA
– samoobrony i technik interwencji,
– strzelectwa sportowego i bojowego,
– pierwszej pomocy przedmedycznej,
– musztry i regulaminy,
– topografii i orientoringu,
– ochrona imprez masowych,
– zarządzania kryzysowego,

Będziecie mieli możliwość ćwiczenia na sprzęcie wojskowym, policyjnym, pożarniczym.

Jest możliwość zdobycia następujące certyfikaty i uprawnienia:
– pierwszej pomocy przedmedycznej (CERTYFIKAT EUROPEJSKI),
– strzelectwa sportowego i bojowego oraz obsługi broni sportowej,
– przeszkolenia taktycznego z zakresu działania żołnierza wojsk zmechanizowanych,
– przeszkolenia taktycznego z zakresu działania żołnierza wojsk rozpoznawczych,

Fakultatywnie (do wyboru)
– certyfikat pracownika służby ochrony imprez masowych,
– karta pływacka,
– certyfikat z zakresu samoobrony i technik interwencji,
– certyfikat obsługi broni bojowej krótkiej i długiej.