KOLEJNA GRUPA UCZNIÓW WYJECHAŁA NA PRAKTYKI DO NIEMIEC

Radość, ekscytacja i ciekawość zdobycia nowych doświadczeń – to emocje, jakie towarzyszyły czternastu uczniom Zespołu Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej (Wirek) 28 lutego 2016 roku. Wyjechali bowiem oni na miesięczne, zagraniczne praktyki zawodowe do Niemiec w ramach programu Erasmus+ („Spedytor i elektryk w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej specjalistami na miarę współczesnej Europy”). To już druga grupa uczniów Technikum nr 3, którzy odbędą taką praktykę. W niedzielny poranek towarzyszyli im rodzice i Dyrekcja Szkoły. Uczniowie przed feriami zimowymi odbyli intensywne przygotowania do wyjazdu. Zarówno „spedytorzy” jak i „elektrycy” wzięli udział w kursie języka niemieckiego, by móc swobodnie porozumiewać się nie tylko w sytuacjach codziennych, ale przede wszystkim w realiach zawodowych. W trakcie trwania praktyk w niemieckich firmach, także przydatne okaże się zapewne, zawodowe przygotowanie uczniów. Zatem w ramach zajęć przygotowawczych uczestnicy wyjazdu omawiali zagadnienia z zakresu kształtowania kompetencji personalnych i społecznych, zasad organizacji pracy małych zespołów, bezpieczeństwa i higieny pracy a także rozwijali umiejętności komunikowania się ze współpracownikami. Spedytorzy zapoznali się z kwestiami, które jeszcze nie zostały wprowadzone w trakcie nauki szkolnej. Przyswajanie tematyki z zakresu: struktury logistycznej firmy, logistyki  w firmie handlowej, przygotowania ładunków do transportu, marketingu w firmie i wielu innych informacji, to tylko dobry początek w zdobywaniu dalszych wiadomości i umiejętności w niemieckich firmach spedycyjnych z okolic Lipska. Także elektrycy nie szczędzili wysiłku w dobrym przygotowaniu do praktyki. Z ciekawością angażowali się w zajęcia dotyczące wykonywania, przebudowy oraz naprawy elementów urządzeń i instalacji elektrycznych. Miesiąc przygotowań teoretyczno-zawodowych ułatwi im zapewne współpracę z niemieckimi elektrykami.

Uczniowie wrócą do Polski 26 marca 2016 roku. Miejmy nadzieję, że będą równie radośni i podekscytowani oraz bogatsi o nowe doświadczenia zawodowe, jak ich koledzy, którzy wrócili z takiego wyjazdu w grudniu 2015r. W trakcie pobytu uczniów w Niemczech zaplanowany jest ciekawy program turystyczno-kulturalny. Dyrekcja Szkoły i rodzice uczniów wierzą, że wyjazd będzie udany, gdyż uczestnicy projektu „Erasmus+” są przygotowani pod każdym względem – zawodowym, emocjonalnym i kulturowym. Za nimi praca z psychologiem w zakresie radzenia sobie ze stresem w obcym środowisku, zwalczania stereotypów oraz wiary we własne możliwości. Uczniowie, skonfrontują także z rzeczywistością informacje zdobyte na zajęciach z przygotowania kulturowego (historia, tradycja, sztuka, polityka Niemiec) . Czekajmy zatem na ich wrażenia, którymi będą się z nami dzielić na bieżąco na Facebooku i do zobaczenia w kraju!