PRZYGOTOWANIA DO PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Ruszyły bezpośrednie przygotowania do wyjazdu na miesięczną praktykę zawodową. Aktualnie uczniowie uczestniczą w kursie języka niemieckiego, zajęciach technicznych zawodowych z zakresu BHP, organizacji pracy i kompetencji personalnych oraz uczniowie kierunku spedytor w zajęciach zawodowych spedycyjnych, a uczący się na kierunku technik elektryk w zajęciach zawodowych elektrycznych.

Ponadto uczniowie objęci są przygotowaniem kulturowym z wiedzy o Niemczech oraz wsparciem psychologicznym z zakresu radzenia sobie w trudnych sytuacjach w środowisku międzynarodowym oraz radzenia sobie w rozłące z najbliższymi.

harmonogram zajęc przygotowujących 001 zakwalifikowani na I wyjazd 001