TECHNIK INFORMATYK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. montaż oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych;
2. projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciami;
3. projektowanie baz danych i administrowanie bazami;
4. tworzenie stron WWW i aplikacji internetowych, administrowanie stronami i aplikacjami.
Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu, kiedy to informatyka stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu czy handlu, wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wielu innych dziedzin. Ponieważ jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż, powstało wiele specjalizacji między innymi programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych.

Informatyk musi być osobą samodzielną, która potrafi analizować sytuację i podejmować decyzje. Ponadto liczy się cierpliwość, spostrzegawczość oraz zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia.
Cechy, które ułatwiają prace w tym zawodzie to:
• zainteresowanie elektroniką i techniką komputerową
• zdolności do nauk ścisłych
• umysł twórczy, analityczny i logiczny
• zdolność przewidywania skutków podjętych decyzji
• dokładność i systematyczność
• dobra koncentracja uwagi
• jasne i precyzyjne formułowanie myśli
• chęć ciągłego rozwoju i wzbogacania własnej osobowości
• podatność na innowacje