TECHNIK SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Od września w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej pojawi się nowy kierunek – Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej. Z inicjatywą wprowadzenia nowego zawodu wystąpiła do Ministra Cyfryzacji Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE). Izba zaproponowała utworzenie nowego zawodu, bo z jej dotychczasowych doświadczeń w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynika, że technicy wykształceni zgodnie z…

Czytaj więcej...

KOLEJNE PRAKTYKI ZAGRANICZNE Z PROGRAMU ERASMUS+ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Zespół Szkół nr 5 jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w naszym mieście uzyskała zatwierdzenie do realizacji kolejnego programu zagranicznych praktyk zawodowych. Tytuł projektu to „Mechanik i ślusarz alternatywą dla zagrożonego bezrobociem zawodu górnika w Rudzie Śląskiej”. Będzie on realizowany od 1 czerwca 2016r. Skierowany jest do uczniów klas górniczych, którzy będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe w…

Czytaj więcej...

TECHNIK INFORMATYK – KLASA MUNDUROWA

DLA KOGO KIERUJEMY PROPOZYCJĘ Ten profil proponujemy absolwentom gimnazjum, zarówno dziewczętom jak i chłopcom, którzy: marzą o podjęciu studiów, bądź służby w wojsku, policji, straży pożarnej, straży granicznej, chcą spędzić 4 lata technikum maksymalnie aktywnie, wylewając „siódme poty” na poligonach, ucząc się technik samoobrony, wspinaczki skałkowej, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych. pragną uzyskać świadectwo dojrzałości będące…

Czytaj więcej...

Read more

TECHNIK INFORMATYK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1. montaż oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych; 2. projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciami; 3. projektowanie baz danych i administrowanie bazami; 4. tworzenie stron WWW i aplikacji internetowych, administrowanie stronami i aplikacjami. Zawód ten zyskał duże znaczenie…

Czytaj więcej...

ŚLUSARZ

Mianem ślusarza określa się rzemieślnika, którego zadaniem jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych. W zależności od rodzaju wykonywanych prac, ślusarze specjalizują się w określonych kierunkach. Ślusarz konstrukcji stalowych – buduje trwałe, solidnie wykonane konstrukcje. Do jego podstawowych czynności należy…

Czytaj więcej...

TECHNIK ELEKTRYK

Uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomocy techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych. Zadania zawodowe: – wykonywanie badań i kontroli urządzeń w…

Czytaj więcej...

TECHNIK SPEDYTOR

Organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki…

Czytaj więcej...